SZKIEŁKOWANIE, SATYNOWANIE, KULECZKOWANIE, GLASSBEADS BLASTING

Szkiełkowanie. Proces mechanicznego wykańczania powierzchni polepszającego odporność na korozję wżerową i naprężeniową. Proces szkiełkowania ma na celu oczyszczenie powierzchni i wywołanie w warstwie wierzchniej naprężeń ściskających – pożądanych ze względu na wzmocnienie warstwy wierzchniej materiału i uzyskanie niezbędnych własności mechanicznych powierzchni.  Proces szkiełkowanie zwiększa także odporność stali nierdzewnej na korozję naprężeniową – korozyjne pękanie naprężeniowe.
Procesy takie mogą także generować naprężenia ściskające w warstwie wierzchniej materiału. Zmniejszenie chropowatości powierzchni bardzo korzystnie wpływa na odporność korozyjną obrabianych elementów ze stali nierdzewnej.

Do procesu szkiełkowania w zależności od wymagań klienta używamy kilka rodzajów ścierniw. By otrzymać wysokiej jakości powierzchnię satyny, niezbędnym jest odpowiednio przygotowany detal m.in. brak rys po szlifowaniu (odpowiednio dobrana technika szlifowania!). Możliwe jest zastosowanie kombinacji ścierniw w celu eliminacji powierzchownych rys i przegrzań.

Zapraszamy do współpracy za zasadzie kooperacji! Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!