Laboratorium Badań Technicznych

Badania nieniszczące:

 

 • Radiograficzne (RT),
 • Ultradźwiękowe (UT),
 • Penetracyjne (PT),
 • Magnetyczno-proszkowe (MT),
 • Wizualne (VT),

 

A także:

 

 • diagnostyka wibroakustyczna maszyn wirowych,
 • pomiary grubości metodą ultradźwiękową,
 • kontrole prac spawalniczych (kontrola wstępna, międzyoperacyjna i końcowa),
 • konsultacje techniczne oraz doradztwo w zakresie wiedzy spawalniczej,
 • opracowywanie technologii spawania ( pWPS, WPS),
 • kompleksowy nadzór robót spawalniczych.

 

Posiadamy:

Pełen wachlarz certyfikatów kompetencji II stopnia w badaniach nieniszczących, wydane przez wiodące instytucje notyfikujące: Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, UDT Cert, TUV SUD, TUV Rheinland.

Nowoczesne urządzenia i aparaturę badawczą takie jak: lampa RTG, izotopy Selen Se-75oraz Iryd Ir-192, defektoskop ultradźwiękowy USM-35XS, defektoskopy magnetyczno-proszkowe, analizator drgań MBJ Diamond401D oraz wiele innych urządzeń badawczych.